بخش سوالات متداول سایت

کد: C2163

توضیحات: اختلال در شارژر K

کد: C2204

شرح: اختلال در سیستم BLACK BOX

کد: C2164

توضیحات: خرابی شارژ کامپیوتر

کد: C225B

توضیحات: شکست K-PC drum motor به نوبه خود

کد: C2254

توضیحات:اختلال چرخاندن موتور رنگی در زمان غیر عادی

کد: C2258

شرح:اختلال در سیستم کلینر

کد: C2255

توضیحات: نارسایی رنگ موتور در حال چرخش )تانک(

کد: C2257

شرح: شکست موتور تمیز کننده (کلینر)

کد: C2562

شرح : شکست سنسور Magenta TCR

کد: C2563

شرح : شکست سنسور TCR زرد

کد: C2162

توضیحات: اختلال در شارژر Y

کد: C2161

توضیحات: اختلال در شارژر M

کد: C2160

توضیحات: اختلال در شارژر ایمیج C

کد: C2101

توضیحات: خرابی شارژ ایمیج مشکی
• در طول حرکت عقب پاک کننده، حسگر خانه پس از مدت
زمان مشخصی از زمان مسدود شده است.

کد: C2160

توضیحات: اختلال در شارژر ایمیج C

کد: C2163

توضیحات: اختلال در شارژر K

کد: C2164

توضیحات: خرابی شارژ کامپیوتر

کد: C2204

شرح: اختلال در سیستم BLACK BOX

کد: C2152

شرح: اختلال در سیستم بلت ترنسفر

کد: C2151

توضیحات: اختلال فشار غلتک ثانویه
• سنسور فشار غلطک پس از گذشت مدت زمانی معین پس
از انتقال 2 بار تصویر در تایم رولر دوم ر از بین نمی رود.

کد: C2101

توضیحات: خرابی شارژ ایمیج مشکی
• در طول حرکت عقب پاک کننده، حسگر خانه پس از مدت
زمان مشخصی از زمان مسدود شده است.

کد: C0351

توضیحات: مشکل خنک کننده یا تهویه
سیگنال قفل فن به مدت یک دوره مداوم از زمان تعیین
شده باقی می ماند در حالی که موتور ثابت باقی می ماند.

کد: C0301

شرح: شکست موتور یا اختلال در فن
• سیگنال قفل فن به مدت یک دوره مداوم از زمان تعیین
شده باقی می ماند.

کد: C0211

شرح: اختلال تغذیه دستی / بایپس
• سنسور محدود کاغذ کاغذ عبور ) PS35 ( یا سنسور پایین
کاغذ عبور ) PS36 ( حتی پس از گذشت یک دوره معینی از
زمان پس از حرکت دادن سینی دستی به سمت راست،
مسدود نمی شود.

کد: C0208

توضیحات: اختلال در بالا و پایین امدن کاست 4
• سنسور حد مجاز سینی 4 حتی پس از گذشت یک دوره
معین پس از شروع حرکت آسانسور مسدود نشده است.

کد: C0208

توضیحات: اختلال در بالا و پایین امدن کاست 4
• سنسور حد مجاز سینی 4 حتی پس از گذشت یک دوره
معین پس از شروع حرکت آسانسور مسدود نشده است.

کد: C0206

توضیحات: اختلال در بالا و پایین امدن کاست 3
• حسگر فوقانی سینی 3 حتی پس از گذشت یک دوره
معین پس از حرکت قفل شده است.

کد: C0204

شرح: اختلال در بالا و پایین امدن کاست 2
• سنسور حد مجاز سینی 2 حتی پس از گذشت یک دوره
معین پس از شروع حرکت آسانسور مسدود نشده است.

کد: C0202

شرح: اختلال در بالا و پایین امدن کاست 1
• سینی 1 سنسور پس از گذشت یک دوره معین در شروع
حرکت آسانسور مسدود شده است.

کد: C0105

شرح: چرخاندن موتور فیدر سینی 3/ 4
• سیگنال قفل برای یک مدت مداوم از زمان تعیین شده، در
حالی که موتور ثابت باقی می ماند و پایین می رود.

کد: C0104

کد: C0104
شرح: شکست موتور سینی 3/ 4 فیدر
• سیگنال قفل برای یک دوره مداوم متناوب از زمان باقی می ماند.

نحوه وارد شدن کد دستگاه فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا  سری  452.552.652 451.550.650

نحوه وارد شدن کد دستگاه فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا 

سری 

452.552.652

451.550.650

راهنمای تخصصی لوح یکتا
قسمت سرویس مد) :)Service Mode
مخصوص تنظیمات پیشرفته به صورت دیجیتالی و مکانیکی کارکرد دارد.
برای وارد شدن به این تنظیمات دکمه >= utility/counter
گزینه meter count =< گزینه >= check detiles
دکمه های 1/ stop /00/stop/0

 

با پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید

021-33025787